zuinig met fossiele energie


Reeds in de jaren ’60 maakte de Club van Rome duidelijk dat de voorraad fossiele brandstoffen eindigend is. In de roes van de‘vette jaren’ werd dit mondiaal onvoldoende ernstig genomen. De toenmalige ontwikkeling van windmolens en zonnepanelen bleef te kleinschalig. Ondertussen is de toestand wel aardig acuter geworden! De ernst van de zaak is maatschappelijk nu meer erkend en energiebesparende maatregelen worden nu aangemoedigd doormiddel van het toekennen van subsidies. Eigenlijk zijn we beschamend te laat!
De meeste verwarmingtoestellen zijn ondertussen aardig wat efficiënter (vb. condensatieketels), maar dat alleen volstaat niet.

De CO2-uitstoot moet ook sterk verminderd worden. Zo streeft men nu naar CO2-neutrale gebouwen.
Al bij al is het prioritair om de energiebehoefte te beperken door middel van isolatie. Elk jaar verstrengt trouwens de EPB-eis(energieprestatie), zodat in 2020 de Europese nieuwbouw CO2-neutraal of passief zal moeten zijn (in Brussel al in 2015).
Lage energie-woningen en passiefwoningen zijn aangewezen. We streven altijd voor het laatste. Dit vraagt wel een meerinvestering, maar als men de stookkost van een 20 of 30 jaar mee inbrengt in het budget is dit zeker haalbaar.