stralen en energie


We kennen laagfrequente straling van elektrische toestellen en leidingen.en hoogspanningskabels. Deze elektrosmog is ondertussen genoegzaam bekend. Wisselstroom is eigenlijk lichaamsvreemd, waardoor we er best voorzichtig mee omgaan. Daarom gebruiken we in woningen ‘bio-kabels’ die de elektromagnetische velden afschermen.
GSM’s, DECT’s, draadloze internetaansluitingen, etc., zijn vandaag een vanzelfsprekendheid geworden. De hoogfrequente straling ervan is onderworpen aan normen. Maar zijn deze streng genoeg? In sommige steden zoals Salzburg ligt de toelaatbare waarde lager dan elders. Er zijn hulpmiddelen om de invloed ervan te verminderen zoals stralingswerend textiel.
Het nemen van maatregelen tegen o.a. HF is een persoonlijke keuze. Als ontwerper maken we al minstens dat de installatie van het gebouw geen extra belasting geeft.