samenwerking

Bij aanvang geven wij je als opdrachtgever een checklist waarin je jouw idee rond het bouwprogramma invult en onderliggende desiderata. Nadien nemen we de tijd om dit samen verder uit te diepen tijdens gesprekken. Tijdens deze gesprekken helpen we je om je wensen concreter te maken waar deze nog niet echt duidelijk zijn en om keuzen te maken. Daarbij proberen we, geholpen door onze kennis van NLP, je desiderata en je smaak meer te expliciteren.(vb. “Wanneer ervaar jij een woonruimte als gezellig?”)
Een gebouw ontstaat eerst vanuit een vage behoefte, wordt een droom en wordt gedurende het ontwerpproces concreter. Eerst in notities, dan op plan, totdat het later volledig in de materie staat. Het budget is in de praktijk zeer bepalend, maar in het begin moet men zeker ook even de fantasie en de inspiratie toelaten, om dan nadien het idee te kneden naar het budget.

Dit alles vraagt een samenwerking in vertrouwen met de instelling dat we samen de ‘beste koop’ vinden en uitwerken. Deze vorm van samenwerken is minder consumptief van aard maar eerder een mekaar enthousiasmerend proces wat een ‘1+1=3’ kan opleveren. Dit geeft de mooiste realisaties.

De intentie is dat jij je gelukkig zult voelen in je nieuwe habitus en dat wij fier mogen zijn op de realisatie.


Aannemers zijn ook meer dan botweg de uitvoerders van het plan. We respecteren ze en doen graag beroep op hun beroepsfierheid en bezieling.