organische architectuur

De geschiedenis laat ons verschillende stijlen kennen. Een stijl staat voor expressie van waarden, die men belangrijk vindt. Momenteel is er de algemene strekking momenteel om een zeer strakke vormentaal te gebruiken (vb. in minimalisme). Die benadering kan tot mooie resultaten leiden, maar men moet toegeven dat ze heel mentaal gericht is. Wanneer we andere aspecten mee opnemen, zal de vormentaal rijker zijn. Onder andere de filosoof Rudolf Steiner nodigde ons uit om losser te komen van de euclidische vormgeving in een meer expressieve en dynamische vormentaal.

Gaudi Casa Batlo

We kunnen ook stellen dat een architecturale stijl met zachtere vormen meer aansluit bij vrouwelijke waarden: naast zin voor structuur ook zin voor detail en naast ratio en daadkracht ook gevoel en intuïtie. Deze hebben elk hun expressiewaarden. Uitgerekend de werken van Gaudi zijn een mooi voorbeeld tot wat intuïtie kan leiden, want hij deed empirisch belangrijke bevindingen op gebied van statica. Hij durfde fantasieën in de materie te zetten. Gaudi zong zijn adoratie voor het leven uit in zijn architectuur

Hundertwasser heeft met zijn controversiële creaties op zijn minst duidelijk gemaakt dat velen zich niet thuis voelen in een rigide moderne architectuur 
De vrijere vormgeving kan naast de meer rationele bestaan en is niet synoniem met irrationaliteit, maar laat een rijkere wereld zien met meer speelsheid, fantasie , inspiratie uit de natuur en grotere expressiviteit en spreekt het gevoel meer aan.Hundertwasser Kleuterschool Darmstadt
Het is in de eerste plaats belangrijk dat ieder met zijn temperament, gevoeligheden, voorkeuren en instellingen een omgeving kan vinden waarin hij zich thuis voelt. 

In de praktijk toetsen we de voorkeur af van de opdrachtgever en dienen we het nodige ook af te toetsen aan het budgetaire. Vandaar de verscheidenheid in onze projecten.