gezonde natuurlijke materialen


De  Duitse  dokter Palm, pioneer van "Baubiologie", de bouwbiologie pleitte in zijn boek ‘das Gesunde Haus’ om als bouwschil producten te gebruiken die zo weinig mogelijk afstaan van hun natuurlijke eigenheid. Zo zijn kurk, hout, leem, kalk, stro, vlas, wol, plantaardige verven en impregneringen uitstekende materialen. Ze zijn meestal teeltbaar. Omdat verscheidene ervan ‘huidmaterialen’ waren, kunnen we ermee gebouwen ontwerpen waarvan de ‘derde huid’ optimaal is.
Minerale materialen als klei, leem kalk hebben ook helende eigenschappen. Gezond bouwen houdt niet alleen in dat we materialen en systemen vermijden die mogelijk schadelijk zijn, maar ook dat we het gebruik van heilzame materialen favoriseren.
Onder gezonde natuurlijke materialen verstaan we in deze context teeltbare en minerale materialen en geen fossiele, tenzij waar technisch geen beter alternatief.  Uiteraard is in de  natuur niet alles gezond. Sommige materialen zijn bijvoorbeeld radioactief, zoals basalt, en in gebouwen op  bijvoorbeeld graniethoudende terreinen constateert men radonemissie.

Ons kantoor  is lid  van Vlaams Instituut  voor  Bio-Ecologisch Bouwen. 
E.  Hoeckx is  stichtend  lid van GBGW , die  VIBE  vooraf  ging