huidige technieken

Door het gebruik van microprocessoren is het  nu mogelijk heel performante high-tec systemen toe te passen. 

Condensatieketels  bijvoorbeeld zijn veel efficiënter dan  hun voorlopers.
Warmtepompen halen een  COP van minder dan  4.
Hoge rendementverwarmingsketels (vb condensatieketels) zijn vandaag een stuk efficiënter geworden dan hun voorgangers. Warmtepompen scoren met een COP >4 officieel goed maar omdat de benodigde elektriciteit een COP van 0.5 heeft, is de energiewinst finaal maar de helft zolang we elektriciteit niet self-supported kunnen winnen.

Pelletkachels zijn heel milieuvriendelijk maar vragen veel plaats voor de vultank en dat is dus bij nieuwbouw budgettair in te calculeren (zoals dat ook moet bij composttoiletten, een alternatief voor gewone toiletten).

Via balansventilatie (verluchtingssysteem D en E) wordt de warmte van de afgezogen lucht terug doorgegeven aan de inkomende. Dit is uiteraard alleen rendabel bij goed geïsoleerde woningen en zelfs verplicht bij passiefbouw. In functie van gezonde lucht sluit men ook best een reinigingscontract van de verluchtingsleidingen af. Daarnaast is de beïnvloeding van de lucht door positieve ionisering ervan onvoldoende bestudeerd. Daarom biedt verluchtingsysteem C+ met invoer van natuurlijke lucht op het vlak van gezonde lucht meer garanties (behalve in zones met vervuilde lucht), maar het scoort warmtetechnisch dan weer zoveel slechter. Systeem E ( gedecentraliseerde balansventilatie ) heeft de nadelen niet maar is nog duur.

De stijgende energiekost maakt dat zelfs warmteterugwinning van douchewater financieel interessant wordt.

Installaties met fotovoltaïsche cellen zijn afschrijfbaar geworden. Blijf aandacht houden voor plaats van de omvormer t.o.v. uw bed. Subsidies in België hebben gemaakt dat slecht geïsoleerde woningen nu wel zonnepanelen hebben op hun niet-geïsoleerde dak; De overheid moet dit dringend corrigeren!

Laat ons naast dit alles in de eerste plaats zoeken naar low-tech oplossingen(Unesco verzamelt Traditional Knowledge Database) en no-tech zoals passieve zonnebenutting, compact bouwen, goed isoleren en andere architecturale ingrepen.
De toekomst ligt in het gebruik van no-tech, low-tech EN high -tech.


( schema van  Oertli)