materialen van wieg tot wieg


De impact van een materiaal of een systeem op het milieu moet zo minimaal mogelijk zijn.
Dit noemen we de levenscyclus-analyse (LCA). Hierbij wordt gewogen of er roofbouw gepleegd wordt bij de winning; hoeveel energie de fabricatie, het transport, de verwerking, het gebruik ervan vraagt en of het op het einde afbreekbaar of recycleerbaar is. Deze levensloop wordt van wieg tot graf gemeten. Daarvoor zijn de NIBE-classificaties richtinggevend. Aangezien de productieprocessen vandaag gelukkig verbeterd zijn moet deze classificatie toch regelmatig bijgestuurd worden. Sinds enkele jaren is er een strenger label Craddle to Craddle (van wieg tot wieg) dat het recycleren favoriseert. Reeds enkele producten dienen zich aan met dit label.

Uiteraard scoren plantaardige materialen goed mits er voldoende aan heraanplant wordt gedaan (producten met FSC-label voldoen hieraan) en mits ze niet worden gewonnen ten koste van andere essentiële biotopen en behoeften (denk maar aan het inpalmen van akkers voor productie van biodiesel ten koste van voedselproductie).