lage energie gebouwen en passiefbouw

In Vlaanderen zijn de energieprestatie-eisen ( EPB) anno 2013 voor woningen  K40 en E70. Dit wordt in 2014  verstrengd naar K 40 en E 60
We beogen in onze projecten K 15 tot K30 en E30 à E45  .

Passiefbouw volgens PHPP stellen we altijd voor. Dit vraagt wel een meerinvestering voor de bouwheer, bij wie de uiteindelijke beslissing ligt. De meerkost is afschrijfbaar op een 20 à 30 jaar als men de verwarmingskosten van die periode mee in het budget brengt. Banken zouden daarin nog betere leningsvoorstellen moeten uitwerken. Dat is eigenlijk dringender dan de staatssubsidies.

Qua bouwwijze zijn er verschillende mogelijkheden om LE- of passiefwoningen te realiseren.
Door de recente ontwikkeling van extra lange spouwankers kunnen we gemetste passiefhuizen realiseren. Het grote voordeel hierbij is dat de bezetting al zorgt voor de luchtdichtheid van de muren. Uiteraard zijn goed geïsoleerde wanden veel dikker dan gangbaar.


Het voordeel van houtskelet is dan weer dat de isolatie in de constructiezone is , zodat de muurdikte beperkt gehouden wordt. Dit vraagt wel veel meer aandacht op luchtdichting van aansluitingen.

Goed isoleren vraagt extra aandacht voor de ‘koudebruggen’ of ‘bouwknopen’ (aanslag van buitenschrijnwerk aan buitenmuren, muuraanzetten, overgang van muur naar dak, …)
Het veel beter isolerende buitenschrijnwerk en de gecompliceerdere inbouwwijze ervan in deze bouwwijze vormen de grootste meerkost. Hopelijk dalen die prijzen als de vraag groter wordt.

Vrijere vormgeving ervan is bij dit type ramen wel ernstig beknot.