heilige geometrie

In de zoektocht naar wat precies een gevoel van harmonie geeft, staan we versteld hoe er intrinsieke verhoudingen te vinden zijn in de natuur en de muziek. De Duitse kunsttheoreticus Hans Kayser stelt dat we harmonie ervaren bij verhoudingen met hele getallen. In de muziek geeft 2/3 een kwint en 3/4 een kwart. Verrassend is dat bij het zingen van boventonen automatisch deze verhoudingen gevormd worden. In de Middeleeuwen beperkte men zich tot deze enkele akkoorden, wat deze muziek hemels maakt en rustgevend. In de latere muziek zorgen andere akkoorden dan weer voor meer dynamiek en kleur. ( Zo schept de septiem (7/4) meer spanning).
 
Als men spreekt over harmonische verhoudingen in de architectuur, denkt men in de eerste plaats aan de ‘gulden snede’ (verhouding 5/8 of phi, of 1,6), meestal in een rechthoek met deze verhoudingen, maar ook een vijfhoek is opgebouwd uit deze verhouding. In de natuur is dit een frequent voorkomende verhouding, wat zich wiskundig vertaald in de Fibonacci-reeks. 1,6 is ook de (meetbare) frequentie van positieve hart-energie.
Maar er is meer dan de gulden snede…In de opbouw van een gotische kathedraal zijn de muzikale verhoudingen van terts, kwart, kwint en octaaf terug te vinden, wat de ‘holistische kennis’ van die tijd ontsluiert !
Het bestaan van zoveel harmonische wetmatigheden in de ‘heilige geometrie’, in chemische structuren, bij kristallen, planten, dieren, mensen en klanken (dus ook in de muziek) appelleert ontwerpers op hun verantwoordelijkheid bij het gebruik van vormen en verhoudingen .
 
( illustratie Janosh)