gezonde verwarming

Het binnenklimaat wordt  mee bepaald door de verwarmingslichamen.
Algemeen gesteld is stralingsverwarming gezond. Infrarood voedt onze huid. Men heeft ook al 2° C eerder een comfortgevoel dan bij convectieverwarming.
Convectieverwarmingsystemen  zijn luchtverwarming, airco en convectoren. Radiatoren met convectielamellen verwarmen deels de lucht , en stralen deels.
Bij convectie wordt stof ook veel meer de lucht in gestuwd. Onpraktisch en ongezond !
Convectie ontstaat ook door grote temperatuurverschillen in een ruimte, dus in een slecht geïsoleerd gebouw.
Daarnaast moeten we even stellen dat verwarming best ook van opzij komt , omdat de warmte in ons lichaam ook zo verdeeld is.
Dit wetende kunnen we even de interessantste verwarmingsystemen overlopen.
Enkeleplaat-radiatoren geven meer straling dan de versie met lamellen maar zijn dus trager in de opwarming.
Een tegelkachel (een kachel met keramische mantel) is ideaal en ZEER aangenaam. In de beginjaren ‘80 moesten we  vragen aan Oostenrijkse bouwers om even in België een kachel te willen bouwen , terwijl we in Beieren in een Baumesse (een beurs zoals Batibouw,) zagen dat een ganse hall gereserveerd was voor alleen tegelkachels. We kunnen ons momenteel  gelukkig prijzen dat we nu in onze contreien ook op dat punt kunnen kiezen tussen tegelkachels , speksteenkachels, finovens, en pelletkachels met keramische mantel.Een moderner systeem is een warmtemuur. Daarvoor worden leidingen zoals bij vloerverwarming in de muur verwerkt (i.p.v. in de vloer). ‘Wat als men een schilderij wil ophangen ?’ hoor ik u denken. Met temperatuurgevoelige folies kan men zelf nadien de leidingen detecteren.

warmtemuur
Electrische vloerverwarming geeft te mijden electrische velden. Vloerverwarming op basis van water is  aanvaardbaarder als het toegepast wordt  als ontkoeling i.p.v. als verwarming. Het gebruik van metalen platen voor efficiëntere warmteverdeling zijn omwille van het ombuigen van het magnetisch veld niet aan te raden.

Ook hier constateren dat onze behaaglijkheidsgevoel de belangrijkste gids is in wat heilzaam is.

Nu, de keuze van verwarming wordt minder bepalend in supergeïsoleerde  gebouwen, omdat bij een klein t° -verschil men niet zoveel convectie creëert.