gezond bouwen

In de late ‘70’er jaren was in de bouwwereld het gezondheidsaspect van bouwmaterialen amper gekend. Zelfs in de architectuuropleiding werd geen woord hierover verteld. Enkele dokters trokken aan de alarmbel: Dr Schneider stichtte das Institut für Baubiologie , Dr Palm schreef ‘ das Gesundes Haus en Dr Hartmann ‘ Krankheit als Standortproblem’  en Wulf –Dietrich Rose ‘ Wohngifte’.

Dr Palm onderscheidde 4 type ziekten door ongezonde gebouwen:
-Betonkrankheiten ‘ : betonziekten : door kooi van faraday-effect
-Chemiekrankheiten’  : ziekten door toxische materialen en systemen
-Standortkrankheiten’ : ziekten door aardstraling
-Electrokrankheiten’ : ziekten door electriciteit

Tijd staat niet stil. Gelukkig zijn ondertussen producten zoals  asbest , pentachloorfenol, lindaan en CFK’s  verboden en is het gebruik van fenolformaldehyde genormeerd.
Het meer gekende ‘sick-building syndrome’ was en is meestal te wijten aan airco-installaties en slechte verluchting.  Zoals dr Palm illustreerde sluit echter het veel gebruik van gewapend beton ons ook af van nodige natuurlijke velden. Daarom zijn houten woningen optimaal. Bij massieve metselwerkconstructies gebruiken we  minder verdichte materialen dan beton zoals gebakken aarde stenen en welfsels , kalkzandsteen en cellenbetonsteen.
Ook nu nog worden materialen gebruikt die mogelijk schadelijk zijn. Synthetische materialen kunnen monomeren afgeven afhankelijk van het productieproces en geven giftige stoffen af bij brand, wat al tot fatale situaties heeft geleid . Het brandveiligheidsbureau LBP/Sight (NL)  wijst ons op de hogere brandbaarheid van syntetische isolatiematerialen.
Binnenlucht kan vervuild worden met VOC ‘s ( Volatile organic compounds). Daarvoor is het o.a. belangrijk om watergedragen producten te gebruiken in plaats van solventgedragen.

Gezond bouwen kan nog meer betekenen dan geen toxische materialen gebruiken.
Zo kan men UV –doorlatend glas gebruiken , goed voor vitamine D. Dit is een absolute aanrader voor bv serviceflats. En wat is het een zintuiglijk genot als men bijenwas aanbrengt op een houten vloer! (Het gebruik ervan is ook zoveel praktischer, Men kan het steeds blijven voeden met een nieuwe laag,  wat niet kan gezegd worden van een versleten PU-vernislaag.)  We hebben niet voor niets meerdere zintuigen. Als we ons daardoor laten leiden dan maken we voor onszelf een mooiere wereld in de brede zin.