gezond binnenklimaat

Het binnenklimaat wordt bepaald
- Door de verwarming: U leest hierover in  ‘gezonde verwarming ‘
- Door de verluchting; gebrek aan verluchting zoals in oude scholen veroorzaakt  bv. concentratiestoornissen . Eens men een verluchtingsysteem aanbrengt ,moet men dit genoeg onderhouden anders wordt stof en bacteriën juist door het systeem de ruimte in geblazen  :We hebben het hierover bij ‘moderne technieken’.
- Door gebruikte materialen. ( Zie verder bij ‘gezond wonen’) Er zijn luchtzuiverende planten zoals chlorophytum die al sowieso kunnen helpen.
- De ionisatie van de lucht. In een slecht verluchte ruimte, bij electrostatisch oplaadbare materialen  en bij luchtverwarming zijn er teveel posionen. Dat kan verbeterd worden door bv een fontein of een ionisator. Een fotocopieertoestel ontwikkeld ook ozon waardoor het goed is om ook daar een ionisator te gebruiken
- Door de luchtvochtigheid . De ideale luchtvochtigheid is ts 40 en 70 %  relatieve vochtigheid. Te droge lucht kan droge keel , en astma veroorzaken Te vochtig is dan bv reuma bevorderend.
- Door de electromagnetische velden. Vanuit bouwbiologie hanteert men <50 V/m voor electrisch velden en <20 nT als magnetische veld en een capacitieve meting van  <500 mV/V en 100 dicht bij het bed. Daarom wordt aangeraden om enkel een mechanische wekker of op batterijen te gebruiken en electrische toestellen uit de buurt van het bed te houden. Er zijn maatregelen mogelijk om die velden minimaal te houden door een centrale aan/uit knop of een netvelduitschakelaar.
- Een verhoogde radioactiviteit kan veroorzaakt worden doordat er hoogovenslakkencement is gebruikt in beton of fosfogips of bv basalttegels. Maar zoals in ‘ aardstraling’ vermeld, ook door graniethoudende ondergronden. Dat maakt het minder evident om zomaar een woning te kopen in een streek zoals de Condroz. Een radonmeting kan met een sporendetector gedurende een 3-tal maand dat aangevraagd kan worden op fanc.fgov.be
- Verder wordt de binnensfeer ook  bepaald door emoties van onszelf of vorige bewoners. De eerste hebben we zelf in de hand. De tweede is minder evident. Indien u daar zaken rond vermoed, kunnen we u doorverwijzen naar mensen die de gave hebben dat te zuiveren.