elektrosmog

Hoogspanningskabels veroorzaken electromagnetische velden . Deze elektrosmog is ondertussen genoegzaam bekend, maar het effect wordt afhankelijk van de bron vermeld of gemiminaliseerd. Binnenshuis geven weliswaar in mindere mate elektrische toestellen en leidingen ook E-M velden , waarbij het  belangrijkste is dat de slaapzones vrij zijn van  straling. Wisselstroom is eigenlijk lichaamsvreemd, waardoor we er best voorzichtig mee omgaan. Daarom gebruiken we in woningen ‘bio-kabels’ die de elektromagnetische velden afschermen of netvrijschakelaars bij aanpassingen van bestaande installaties.
                                                   
GSM’s, DECT’s, draadloze internetaansluitingen, etc., zijn vandaag een vanzelfsprekendheid geworden. De hoogfrequente straling ervan is onderworpen aan normen. Maar zijn deze streng genoeg? In sommige steden zoals Salzburg ligt de toelaatbare waarde lager dan elders.
Er zijn hulpmiddelen om de invloed ervan te verminderen zoals stralingswerend textiel. Het nemen van maatregelen tegen o.a. HF is een persoonlijke keuze maar raden we sterk aan.

Als ontwerper maken we al minstens dat de installatie van het gebouw geen extra belasting geeft.