ecologisch bouwen

Etienne Hoeckx is één van de eerste bio-ecologische architecten in Vlaanderen (vanaf 1979)  In die beginjaren was het een item dat weinigen beroerden. Nu kunnen  we constateren dat ecologisch bouwen een algemeen erkend  streven is.  Daar kunnen we alleen maar blij over zijn. Langs de andere kant zien we ook dat tegenwoordig het begrip ‘ecologisch’ wel wat te losjes gebruikt wordt. Zo worden producten verkocht ‘met een kleine hoeveelheid fossiele grondstoffen’, een eufemisme voor producten op oliebasis. Wij gebruiken synthetische isolatie niet als primair isolatiemateriaal en kiezen resoluut voor minerale of nagroeibare materialen. Ook deze producten kunnen nog geproduceerd worden op een milieuonvriendelijke manier. Zo is een steen , in openlucht gebakken een tof ambachtelijk product maar kan niet meer in aanmerking genomen worden. Aan de andere kant van het luik zijn dan ongebakken leemstenen .


Momenteel zijn er voldoende producten te verkrijgen, waarvan de productie op dat punt is geoptimaliseerd. Door deze keuzen gebruiken we dus producten met een lage ecologische voetafdruk.(lees verder in onderstaande pagina over van wieg tot wieg). 
Wijlen prof.Patfoort had een methode ontwikkeld om minerale monomeren te ontwikkelen met een ruim pallet aan gebruiksmogelijkheden. We hopen dat zijn werk ondertussen wordt voortgezet.Tegenwoordig lijkt het begrip ook verengd tot goed isoleren, maar dat is maar een deel van het verhaal. Noem het eerder energiezuinig bouwen. Het blijft uiteraard heel belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen. Stellen we ons tevreden dat we nu nog genoeg olie en gas kunnen winnen voor enkele decennia en ondertussen onze ogen sluiten voor wat dat betekent voor de volgende generatie ? Nee toch?
Sinds 2006 moeten gebouwen voldoen aan de EPB-norm ( energieprestatieregelgeving) In 2006 eiste men norm K45 en E100. Anno 2014 wordt dat K 40 en E 60. Deze eisen worden elk jaar verstrengd  om in 2020 in Vlaanderen nul-energiegebouwen te eisen, in het Brussels gewest  in 2015 !. Wij streven in onze ontwerpen naar K30 à K15  en E 45 à E30). Dat realiseren we zowel in gemetste als in houten constructies .
Zuinig omspringen met water is ook belangrijk. Daarvoor wordt regenwater herbruikt via regenputten. Maar ook ‘grijs’ water ( = gebruikt water) kunnen we ook meer betrekken in een cyclus . Waar kan , zullen we rietvijvers ( helofytenbekkens) adviseren. 

Zelfs de warmte van douchewater is opvangbaar. Toch leuk dat voor dit alles technisch oplossingen bestaan !


PS: duurzaam bouwen volgens Trias Energetica betekent:
1. Energieverbruik beperken door bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm en  door isolatie
2. Wind-, water- en zonneënergie gebruiken.
3. Fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte enkel met super efficiënte technieken gebruiken.