betaalbaar bouwen

Het is steeds kwestie van een evenwicht te vinden tussen het budget en de wensen.

Als ook aandacht geschonken wordt aan gezondheid , milieubewust bouwen en zuinig omgaan met fossiele energie, komen die criteria er nog eens bij en wordt door velen de vraag gesteld of die het niet allemaal veel duurder maken. Een aantal producten hebben geen prijsconsequenties of zijn soms goedkoper (bijvoorbeeld kalkverf) . Vragen worden meestal gesteld bij zaken die het duurder maken. Gelukkig zijn er gradaties in het streven naar het ideaal, zodat het voor-en nadeel van maatregelen samen kan geëvalueerd worden. Wetend dat men al heel wat kan realiseren met een kleine meerkost is het schrijnend dat langs de andere kant gronden en slecht geïsoleerde bestaande gebouwen boven hun prijs verkocht worden, en dat daar amper kritiek op komt terwijl hun aankoopprijs tegenwoordig toch een veelvoud opeist van een investering in een supergeîsoleerde bio-ecologische gebouw. ( zie artikel over te dure immobiliën): Een sociaal EN ecologische onrechtvaardigheid !!!Lage –energiegebouwen en passiefbouw vragen meer isolatie maar daardoor ook  minder evidente ruwbouwconstructies. Als ontwerper is het kwestie van steeds uit te kijken naar financieel interessantere bouwsystemen om dergelijke gebouwen te kunnen realiseren. We hebben altijd onze klanten gemotiveerd voor een goede isolatie van onze projecten, maar het was iets waar samen gezocht werd naar het haalbare.

Ondertussen legt  de overheid steeds meer druk op iedereen om de gebouwen goed te isoleren en alternatieve energie te gebruiken. Er zijn velen die dit niet graag zien gebeuren, maar sorry het moet en is dus een goede zaak!.

Toch moeten we erkennen dat uitgerekend deze eisen verstrengen in een periode van werkonzekerheid etc en dat het stellen van die eco-eisen  de haalbaarheid van het bouwen voor een aantal mensen minder evident maken.

Daarom moeten alle partijen een steentje bijdragen:
  • - De overheid stimuleert nog via subsidies projecten die beter scoren dan de gestelde norm.  Het zal ook aan de overheid zijn om maatregelen te treffen voor energiezuinig wonen ook voor minderbegoeden.
  • - We zijn zelf in onderhandeling met het bankwezen voor specifieke leenformules.
  • - Het is aan fabrikanten en ontwerpers om goedkopere concepten uit te werken die toch voldoen aan bio-ecologische en energiebesparende bouwcriteria.
  • - Het is aan de toekomstige bewoners om niet lichtzinnig om te gaan met een zo belangrijke beslissing als het verwerven van een woonst of ander gebouw. Nogal vlug kijkt men enkel naar de bouwkost. Kiezen van het goedkoopste blijkt dikwijls achteraf niet de goedkoopste keuze op lange termijn.
Men moet bij het inschatten van de kostprijs de kost van het wonen bekijken en niet van het bouwen an sich: Eens we wonen hebben we nog energiekosten te betalen voor elektriciteit , warm water, verwarming en verluchting. Dus moet men bij de evaluatie dit gezamenlijk plaatje bekijken en niet enkel de initiële bouwkost. Dan gaat men constateren dat de investering voor goed geïsoleerde woningen simpelweg de beste investering is.

Door de huidige stijging van energiekosten zijn we in een fase beland dat iedereen voelt dat  zuinig omgaan met energie ook kostenbesparend is. We hoeven ons ook geen illusies te maken. Elke ton olie of gas die is verbruikt is weg . De kostprijs van schaarser goed wordt alleen maar duurder, maar zelfs zonder deze harde economische wetmatigheid is zuinige omgang ervan een must en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het komt er enkel op aan om +/- in jaarlijkse afbetaling gelijke tred te kunnen houden met de andere piste waarbij men naast afbetaling van het gebouw ook ( stijgende) energiekosten betaalt.
Zoals geschreven werken we ook daarvoor concepten uit. 

Het is ook een kwestie van consequent beheer: Eerst een goed geïsoleerd gebouw realiseren met wachtbuizen voor vb fotovoltaïsche cellen en niet de omgekeerde weg bewandelen .