beeldvorming

IAfstemming : Zeker bij grotere projecten is het programma niet altijd duidelijk in het begin.
Samen creëren we een beeldvorming gedurende vergaderingen, explorerend naar ervaringen uit het verleden en de behoeften die daaruit ontstaan zijn, ook deze die in het begin niet bewust aanwezig waren.
 
Inbreng: Elkeen heeft vanuit zijn functie andere aandachtspunten. Daarom is inbreng vanuit ieders gezichtspunt leerzaam, dit van zowel directie als personeel inclusief de poetsploeg en klanten. Heel boeiend is het wanneer dit ook via kunstzinnige uitdrukkingsvormen geëxploreerd kan worden.
 
Schema:  Vanuit het programma wordt een organigram gemaakt. Daarbij worden ook de imperatieven opgenomen die het terrein, de omgeving of de mogelijke aansluiting aan bestaande gebouwen vragen.
 
Aanpasbaarheid naar de toekomst: Omdat het leven nu eenmaal dynamisch is, is het ook belangrijk samen te onderzoeken of de bestemming van bepaalde ruimten aanpasbaar kunnen zijn in de toekomst. Zo kan er dan bouwtechnisch op voorhand rekening mee worden gehouden .
 
Zoeken naar beoogde sfeer : Steeds is het evenwicht te zoeken tussen polyvalentie, flexibiliteit en behoud van het specifieke karakter van een ruimte voor de gevraagde bestemming.
 
Methode : Opleiding in  NLP (neuro-linguïstic-programming)  en de ervaring van jarenlange klassikale begeleiding brengen we in om samen met u tot een mooi beeld te komen , waaruit dan het ontwerp kan ontstaan. Ook Thoughtstorm ® is een handige techniek
 
 

ill.: E.Schneider boek over NLP