hooggevoeligheidwonen

We leven in een maatschappij waarin we dagelijks veel indrukken te verwerken krijgen. Niet iedereen kan die aan. Wanneer men ‘hooggevoelig’ is, worden die vlug te veel. Men wordt dan eventueel prikkelbaar , maar meestal vooral moe. Dat maakt dat verscheidene situaties voor hen te belastend zijn. Hun neurologisch systeem is scherper afgesteld dan modaal en hun rechterhersenhelft ( de gevoelskant) is meer ontwikkeld, waardoor hun zintuigen meer opvangen. Dit heeft vele voordelen, omdat ze betere ‘antennes’ hebben maar in onze hyperactieve samenleving is het niet altijd gemakkelijk die overvloed aan prikkels te verwerken.
 
Moeilijkheden met multitasking en stress:
Op de werkvloer worden hoge eisen gesteld aan managers en werknemers van hoog tot laag. Ondanks dit niet het aandachtspunt is van dit artikel ,zou zeker voor deze mensen andere werkformules kunnen uitgewerkt worden. Bij navraag naar modaliteiten bij bedienden bleek bijvoorbeeld dat niet iedereen zich goed voelt in een open kantoorlandschap. Naast de drukte van telefoongesprekken van anderen vangen ze ook vlug de emoties en sferen op van andere personen, zodat ze er belang bij hebben apart te zitten.
Sensitieve personen hebben blijkbaar ook niet zo goede ervaringen met flexruimten ondanks de rustige concentratieruimten in principe ideaal zijn. Ze zijn meestal te weinig voorzien zodat die vlug bezet zijn.
We zien hier en daar ook al interessante initiatieven zoals ruimten voor rustpauzen in kantoren.
Ook op scholen kan meer aandacht geschonken worden aan kinderen met deze gevoeligheid. ( Meer thuis onderwijs/ rustruimte en zeker begrip…)
 
Visuele en auditieve prikkels :
In ruimten met veel drukte, zoals winkelcentra wordt je gebombardeerd met vele prikkels/visuele (zoals reclame en de veelheid van uitgestalde producten,) en auditieve (musac of heavy muziek) en opvangen van emoties van andere mensen. Het is dikwijls juist een commercieel opzet om de koper langs vele producten te leiden, waar ie niet om heeft gevraagd. Al winkelend in een kleine speciaalzaak zijn er minder (ongevraagde) prikkels.
 
Elaine N. Aron schrijft in het beneden aangehaald boek.“… en de manier waarop openbare ruimten zijn ontworpen vertellen ons hoe we ons moeten gedragen. We zouden ons prettig gestimuleerd moeten voelen door felle lichten , lawaai en een groep vrolijke jongens in een café..”
Ook in een winkelcentrum kan het commercieel interessant zijn om juist zijn winkel op een heel sobere, zen-geïnspireerde manier in te richten.
 
Ether-invloeden:
Sensitieve personen reageren meer dan anderen op straling van GSM, radar ,TV- en radiogolven. Daarom zijn sommigen op zoek naar stralingsvrijs gebieden , d.w.z. die niet gedekt zijn door GSM –zenders!
 
Veld-invloeden:
Sensitieve personen zullen zich vlugger minder goed voelen in betonnen gebouwen. Gebouwen met veel gewapend beton of metalen skelet vormen een kooi van Faraday ( zie apart  artikel ) Doordat o.d. de voedende frequenties niet in dergelijke constructies doordringen voelen zij zich er vlugger moe dan anderen.
 
Astrale invloeden:
Zoals al gemeld capteren hooggevoelige personen ook gemakkelijker de sfeer van personen of ruimten. In dit kader zijn dit ideale personen voor ‘space clearing’, het energetisch zuiveren van ruimten
 
 
Onrust door chaos:
Hoogsensitieve personen willen ook harmonie en schoonheid ervaren. Ze voelen zich één met de natuur. Ze voelen zich dan wel zeer onprettig in straten waar lelijkheid , banaliteit en wanorde van gebouwen troef is.
 
Moet de maatschappij wel rekening houden met deze gevoeligheden?
Er zijn nu eenmaal een percentage mensen die minder gevoelig zijn en andere juist heel erg. Beiden zijn belangrijk voor het algemeen functioneren van de gemeenschap. In de huidige wereld wordt de laatste groep te weinig gehoord. Dit is cultuurgebonden.
En nu komt de eye-opener: Blijkbaar is een 15 à 20 % van de bevolking hooggevoelig*, eventueel zonder het zelf te beseffen. Luisterend naar hen kunnen we een harmonischer omgeving creëren met minder vervuiling op elk niveau.
 
*Elaine N. Aron  in haar boek ‘Hoogsensitieve personen‘
zie www.hooggevoeligheid.nl
 www.gevoeligheidalskracht.nl
 
Etienne Hoeckx