electrostralingsarm wonengezond wonen
; Hoogfrequente straling:

Hier spreken we over electromagnetische golven in het microgolvenbereik van radars, zenders van TV, radio, telefoon, GSM-ontvangers en GSM-masten, Wifi, etc..

Deze zaken geven ons interessante mogelijkheden , maar we moeten toch ook aandacht hebben voor de invloed op onze gezondheid.Voor de opkomst van GSM’s( mobieltjes) was vooral de nabijheid van radars een bezorgdheid. Uiteraard blijft dit.
Zoals we in de bouwbiologie al dikwijls hebben moeten constateren dat producten op de markt gebracht werden zonder onderzoek naar gevolgen voor de gezondheid, werden deze technologietoepassingen zondermeer ingevoerd. Ze terugschroeven is al niet meer in te denken.
Er zijn echter ondertussen vele studies die aantonen dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.
De gevaarlijkste zijn de gepulseerde golven en die vinden we bij GSM, Wifi, UMTS en draadloze telefoons ( DECT). Ook de WHO verklaart dat ze mogelijk kankerverwekkend zijn. Dus ieder is akkoord dat voorzichtigheid is geboden. Alleen is het kwestie van te weten wanneer het gevaarlijk is. Ofwel hanteert men het voorzichtigheidsprincipe ofwel wacht men op studies die de grenzen aangeven. Daar heeft men niet op gewacht ,want ondanks de mogelijke risico’s vinden we haast overal GSM-masten en moesten de normeringen achteraf gesteld worden, wanneer er al zo vele belangen bij gemoeid waren.
Terwijl sensibele mensen zoeken naar WIFI-vrije zones, wordt overal fier aangekondigd dat er WIFI is.

Ook even terzijde vermelden dat deze technologieën ook fauna en flora beïnvloeden:
Sommige vogelsoorten verlaten om die reden steden( Dr Balmori)!
Vooral naaldbossen zijn gevoelig aan bepaalde frequenties.

Verhitting:
De invloed kan thermisch zijn of niet thermisch.
Alhoewel zenders ook thermische straling geven werden maximumwaarden vooral  voor de toepassing van GSM-toestellen ( mobieltjes )en DECT’s gehanteerd omdat die dichter bij ons lichaam ontvangen en zenden.
Zeker de nabijheid ervan bij de hersenen is af te raden. Meestal raden de fabrikanten al sowieso een minimale afstand van 1,5 cm aan bij het bellen. Wie hoort dan nog genoeg?

Naargelang van de bron worden verschillende maximum-waarden gehanteerd.
Maximumwaarde ( SAR-waarde) volgens:
• ICNIRP en Europa:  2   W/kg.
• Blaue Engel:    0,6 W/kg. 
• Sommige toestellen: 0.2 W/kg.
Daarom is het aan te raden bij aankoop de SAR-waarde op te vragen. Men kan de straling echter zelf sterk reduceren door de aanschaf van een eWall-beschermingshoes voor GSM’s of een beschermingsdoos voor DECT’s of een apart aansluitbare telefoonhoorn of stralingsarme DECT’s. Voor lange gesprekken blijft  een vaste telefoontoestel aangeraden.
Volgens prof  Hardel uit Zweden verdubbelt men de kans op hersentumoren bij intensief gebruik van mobieltjes.

Niet-ioniserende straling:
Maar er is ook een niet-thermische invloed .
Deze velden en stralingen zijn te meten met speciale apparatuur. Belangrijk is dat metingen selectief gebeuren voor verschillende frequenties, want GSM –zenders en radars en wLAN werken op verschillende frequenties. Zo zou men zich beschermen tegen een stoorzender en daardoor zelfs het effect van een andere versterken.

frequenties info :
GSM 900 Mhz
Radar rond 1000 Mhz
GSM 1800 Mhz
wLAN rond 2000 Mhz
Radar rond 7000-10000 Mhz

Electrostress:
Het belangrijkste is echter te weten of het lichaam last heeft van deze velden en stralen, of men dus electrostress heeft . Daarvoor werden vergelijkende studies gedaan ts personen die wonen in de invloedssfeer van een mast en andere. Dat is eigenlijk onderzoek achteraf en al te laat. Bovendien spelen zoveel andere factoren mee dat conclusies niet eenduidig zijn te maken. Daarnaast worden er proeven gedaan in testsituaties. Omdat men meestal nog onvoldoende beseft hoe subtiel een menselijk lichaam functioneert is het verstandig om zich op energetisch niveau te laten onderzoeken, zodat men tijdig kan weten of zijn lichaam al ernstig belast is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door Vega-of Quintium-metingen.
De stralingen zijn sowieso een extra belasting op ons systeem, maar niet iedereen merkt de invloed ervan. Men spreekt terecht van electrostress als het  over de invloed ervan op ons lichaam gaat en zoals elke stressfactor is die misschien op zichzelf niet zo sterk dat iemand erdoor bezwijkt maar gecumuleerd met andere stressfactoren wel. Het hangt namelijk af van hoeverre het immuunsysteem al belast is. De electrostress erbovenop kan dan te veel zijn.
Het blijkt ook dat bacteriën in ons lichaam 600 x meer toxines afscheiden onder elektromagnetische velden!
Dus moet de toelaatbare belastingsgrootte wel in relatie gezien worden met het persoonlijk niveau van het immuunstelsel.
Daarom is het dus ook moeilijk om een algemene norm te bepalen voor  de maximum-waarde. Toch worden er gehanteerd: Naargelang de bron zien we grote verschillen.
Bouwbiologische maximumwaarde:
• 0,1 µW/m2, ideaal      
• 10 à 1000 µW/m2 : zeker maatregelen te nemen.
Europa volgt de criteria van ICNIRP >  :maximumwaarde:
• < 9 000 000 µW/m2  GSM-1800-mast (58V/m> 9W/m2) 
( ICNIRP = international commission for non-ionizing radiation protection)
Er is dus een groot verschil tussen de eerste voorzichtige benadering en de officiële.
Deze verschillen zullen nog lang voor de nodige controverse zorgen.
Daarin respecteren we ieder zijn visie, maar prefereren de voorzichtige.

Beschermende maatregelen in bestaande gebouwen:
Gelukkig zijn er meerdere vormen van bescherming mogelijk, alhoewel niet altijd goedkoop.

Ten eerste kan men de veldwaarden verminderen:
(Omdat we bij het slapen het meeste kwetsbaar zijn, is bescherming van de slaapzone het belangrijkst.)

Wat eigen toestellen betreft, kan men zelf vb wLAN of WIFI uitschakelen als men het niet gebruikt.

Voor externe bronnen zijn er ten eerste volgende afschermmogelijkheden :
• Slapen in een deken met zilverdraden. Het werkt volgens het Faraday-effect.
• Slapen onder klamboe koolstof en graniet of met verzilverde koperdraden. De laatste geeft dus een Faraday-effect.

• Muren bekleden met  afschermvlies
• Muren verven met speciale verf ( met koolstof en grafiet)
• Ramen voorzien van een speciale folie of van afschermende gordijnen of vliegenraam.
Daarbij moeten we vermelden dat een faraday-kooi ideaal is voor afscherming voor EM-velden, maar dat dit ook de natuurlijke velden afsluit. O.a. Dr Palm waarschuwde hiervoor ( Betonziekten). Daarom is het aan te raden dergelijke maatregelen  enkel te voorzien in de noodzakelijke richting en er niet heel het huis ermee te voorzien.

Ten tweede kan men werken met compenserende velden of golven:
• Zo verkleinen  Stelzer Filters de amplitude van hoogfrequente mikrogolven.
• Voor ander toestellen zie artikel over neutralisators.

Ten derde beaam ik de holistische visie van woonbioloog Claessens ( NL), dat men ook alle andere stressfactoren aanpakt, die het immuunsysteem belasten, als men electrosensibel is.

Beschermende maatregelen tegen velden van buitenaf in nieuwbouw:
Naast hoger vermelde mogelijkheden kan men zich grondiger beveiligen.
Het kan door reflecterende maatregelen of door absorberende.
• Reflecterende maatregelen:
Afschermen gebeurt dan meestal met metaalfolies. (cfr de klamboes).Daarmee worden muren afgeschermd. Vanuit bouwbiologisch standpunt is het eigenlijk niet aan te raden om een volledige kooi van Faraday te maken, omdat het gebouw permeabel moet blijven voor natuurlijke velden.
• Absorberende maatregelen:
Het interessante bij nieuwbouw is dat men ruwbouwmaterialen kan toepassen die afscherming bieden door hun absorberende kwaliteiten. Zo scoren stenen zoals leemstenen of stenen met magnetiettoeslag goed.


Etienne Hoeckx

PS: gebruik van mobieltjes in auto of trein dient erg beperkt te blijven.

PS: beschermers:
-eWall-beschermingshoes voor GSM’s : www.Waschbär.de
-beschermingsdoos voor DECT’s : Dect protect www.gigahertz.de
-apart aansluitbare telefoonhoorn: www.Waschbär.de of Tawkon ( US)
-stralingsvrije Dect en Wifi: zie www.stralingsvrijwonen.nl en www.bioprotecion.nl en www.vitalitools.nl
-deken met polyzilver : polysilver ‘ via www.Waschbär, www.iProtect.be
- afschermmaterialen: www.biologa.de ,  www.gigahertz.de,  www.vitalitools.nl
-Stelzer filters via www.Shieldingtechnologie.nl
-afschermverven: via www.yshield.de, www.vitalitools.nl


PS verenigingen:
-www.stralingsvrijwonen.nl
-www.stralingsarmvlaanderen.be