electrosmog neutraliseren?gezond wonen
: Neutralisators:

Om de invloed van Electromagnetische velden en stralen te verminderen hebben we in de vorige artikels over LF en HF aangehaald dat we als maatregel ons kunnen afschermen en/of onze eigen energie verhogen.

Er is nog een andere mogelijkheid en dat is een ander compenserend veld creëren. Dat kan door dezelfde frequentie terug te sturen met een faseverschuiving of een totaal ander veld te creëren. Bij deze laatste blijven de stoorvelden meetbaar, maar kan het negatief effect verminderd of uitgeschakeld worden.

Dit is nog controversiëler dan de vraag in welke mate EM-velden nadelig zijn voor de gezondheid, omdat het effect alleen te constateren is na biologische metingen of melding van gebruikers ervan van al of niet verbetering.
De effectiviteit van die toestellen zal niet zo vlug officieel erkend worden.
Uiteraard kan ik me ook niet garant stellen voor hun werking en laat ik de verantwoordelijkheid aan de makers. Omdat ik oplossingsgericht ben en u deze mogelijkheden niet wil onthouden haal ik hier een aantal aan, omdat men toch geregeld melding maakt van verbeteringen van de energie van gebruikers.
De focussing moet niet alleen liggen op wat schadelijk is maar zelfs eerder op wat heilzaam is. Genezen is de taak van geneesheren. Een gezonde omgeving creëren is ons aller bekommernis. Het resultaat is belangrijker dat de vraag of men iets ook cijfermatig  kan verklaren. Bijvoorbeeld het horen van mooie muziek is heilzaam, maar hoe gaan we dat meten? Dus mogen we mensen die dergelijke veldcompensaties onderzoeken dankbaar zijn. Dat neemt niet weg dat we kritisch mogen zijn, referenties mogen vragen en zelf na aankoop feedback geven. Het maken van een blog waarop mensen hun bevindingen, positief of negatief, kunnen delen zou welkom zijn.
Een aantal verkopers geven als garantie dat men na een proefperiode het toestel mag terugsturen. Op die manier hebben zijzelf ook een checking en hebben we al een kleine garantie.
Een aantal van deze toestellen worden ook voorgesteld om in te schakelen bij geopathische stress.

Een aantal werken door middel van een compenserend magneetveld.
• Meditech ( NL) biedt Urmoor E-smog chips aan voor op laptops en mobieltjes

Op een analoge manier verlagen Stelzer Filters de amplitude van hoogfrequente mikrogolven.
•  via www.Shieldingtechnologie.nl

Andere werken met 0-punt energie of piezo-elektriciteit  of Schumann frequenties of dipoolantennes.
• www.bio protection.nl
Xenomiderayonex
• fostacmaximus : www.maxienergie.be


Andere werken met interfererende natuurlijke Em-velden.( dus gelijkstroom)
• Raditech van www.Geomack.uk


Andere werken met compenserende scalaire golven (teslagolven)
• Zie www.Bioprotect.de

Andere werken met geometrische vormstraling. Dit is nog contraversiëler maar omdat ik ervan overtuigd ben dat er meer onderzoek zou moeten gemaakt worden op vormstraling, is het zeker ook de moeite om met  deze toestellen empirisch te experimenteren.
• Zie www.weber.de
• Tachyon ( www.tachyonenergie.be)

Andere werken met kristallen
• Zie www.sanctuaryessentials.nl

Etienne Hoeckx

Voor alle duidelijkheid neem ik geen verantwoordelijkheid i.v.m. de effectiviteit van de aangehaalde toestellen. We beseffen allen nog onvoldoende de energetische interferenties van stralen, velden en vormen. Onderzoekers ervan zijn pioniers en denken ‘out-of-the box’ . Wij, gebruikers kunnen onze bijdrage leveren door eerlijk en kritisch deze zaken te gebruiken en de ervaringen kenbaar te maken. Op die manier krijgen we empirische wijze extra info over deze invloeden.

Het merendeel wordt door Skepp sceptisch als niet relevant beschouwd.Dat zegt wel niets over de toestellen maar over de beperkingen van de wetenschap.
Alleen vergelijkende testen kunnen meer uitsluitsel geven.