de meerkost voor bijnanulenergiewoningenwonen
:  
We beperken ons hier tot ééngezinswoningen in nieuwbouw.
Meer isoleren en performante technologie om een lage-energiewoning of liefst een passiefwoning te realiseren kost geld.
Het vraagt een basisinvestering, waarvoor geleend kan worden, waar tegenover bespaard wordt op de energiekosten. Dit geeft met de concrete cijfers van de grootte van het huis etc een terugverdientijd.
Kiezen voor een lage –energiewoning is investeren voor profijt op langere termijn.
Het nodige investeringsbedrag in het begin doet meestal schrikken , MAAR men moet zien wat het verschil is tegenover men het niet doet.
Lange tijd zal de jaarlijks uitgave eigenlijk meer zijn , maar ooit  kan men spreken van winst.
Jaren geleden las ik dat het onverantwoord was om meer te isoleren dan 8 cm in de muur. Dat was berekend op basis van de brandstofkosten toen.
Die zijn ondertussen al aardig opgelopen en, geprivatiseerd of  niet, de kosten voor brandstof zullen –spijtig genoeg -aardig stijgen in de volgende decennia door de groeiende schaarste ervan.
 
Een aantal factoren zijn belangrijk:
·      De meerkost voor een passiefwoning of een bijnanulenergiewoning is minder bij een appartement of rijwoning dan bij een vrijstaande woning.( Voor een halfopen bebouwing ligt dit uiteraard ertussen). Dus daar ligt al een eerste keuze.
·      De ene bouwmethode is duurder dan de andere.
·      Subsidies helpen om de meerkost te verkleinen. Maar die zijn ondertussen verminderd.
·      De Vlaamse overheid streeft naar E30 binnen enkele jaren. De Brusselse in 2015!!  Zoals elders al geschreven zou men bij zo een verplichting toch compenserende maatregelen moeten nemen en dat is niet gemakkelijk omdat de overheid  haar begrotingsproblemen kent. ( In de zomer v 2013 blijken de middelen voor subsidie al opgebruiktt te zijn.) (Daarom ben ikzelf eerder voorstander van een overheidsaandeel in uw eigendom ter waarde van de tegemoetkoming  in plaats van een subsidie, zeker als dat het verschil kon uitmaken opdat de overheid meer over de brug zou komen.) De overheid zou ook meer een campagne kunnen voeren over de terugverdientijd.
·      Heel bepalend is de rentevoet. Die is terug aan het stijgen en dat is in dit kader spijtig. Bank en overheid zouden in dit verband meer kunnen samenwerken. Op voorstel van minister Freya Vandebossche geeft Triodos en Belfius een lagere rentevoet van +/- 1 %(+/- 4,5 i.p.v. 5,5)  indien men een lage energiewoning bouwt. Als we vb 200000 € nemen scheelt dat bij afschrijving:
o   op 10 jaar een 11000 € bij een kapitaalsaflossing van  249000 €
o   op 20 jaar een 26000 € bij een kapitaalsaflossing van  304000 €
o   en op 30 jaar een 43000 €. bij een kapitaalsaflossing van  437000 €
 
Als we dus in het laatste geval het voordeel halveren komen we toch aardig in de buurt van het equivalent van minder isoleren maar meer stookkosten. Dus dit is een goede zaak.
 
Als we de meerkost voor lage energiewoning/ passief apart nemen komen we tot het volgende: Laat ons een meerkost van 30 000€ nemen :

1)   dan hebben we te lenen:
lenen  te betalen % aantal jaar afbetaling per maand
30000 39069 5,5 10 326  
  49528 5,5 20 206  
  61321 5,5 30 170  
  37310 4,5 10 311  
  45551 4,5 20 190  
  65472 4,5 30 152  
  33521 2,5 10 280  
  38154 2,5 20 158  
  42673 2,5 30 119  
 
2) dan krijgen we volgende subsidies, te verwachten voor 2014:
 
Een aantal netbeheerders geven subsidie :
·      voor energieniveau E40: 1800 €
·      voor energieniveau E30: 2300 €
De overheid geeft 5 jaar  50% vermindering op de onroerende voorheffing.  Het bedrag is natuurlijk afhankelijk van vele parameters. Laat ons 400 euro nemen x5 =2000 €
Dat is aardig minder dan enkele jaren geleden  (10 jaar x700 € voor passiefbouw)
In totaal spreken we dus over een tegemoetkoming van rond 4000 €.
 
3)   en dan hebben we bespaard op de energierekening; reken ¾ van de normale energiekost. Op 30 jaar gerekend wordt dit door de lening en subsidie grotendeels gecompenseerd. Dan maken we nog abstractie van de stijging van energiekosten op die tijd. Nadien heb je de luxe om nog maar een fractie te moeten betalen voor energiekosten.
Dit is een goede zaak voor jongere gezinnen. Het is de beste vorm van pensioensparen .
Spijtig genoeg klinkt dit alles voor ouderen minder interessant wegens weinig voordeel op korte termijn. Daarom moeten banken en overheid hiervoor oplossingen bieden, omdat het profijt eigenlijk overgedragen wordt aan de volgende generatie, want heel de gemeenschap heeft voordeel bij een goed geïsoleerd gebouwenpatrimonium. We zullen straks onze gebouwen overdragen aan de volgende generatie in een tijd waar minder geïsoleerde woningen sterk zullen gedaald zijn in waarde.

PS 1) Een woning afschrijven doen we op 10 à 30 jaar. Wonen doen we een gans leven. Dus moet men de meerkost voor energiezuinig wonen ook virtueel over die tijd denken.

PS  2) Het is logisch dat men over elke meerkost ernstig nadenkt. We hebben het hier over een meerkost die zich terugverdient . Sta me toe om ook hier nog eens mijn stokpaardje aan te halen: de stijging van bouwgronden gaat met een veelvoud lopen van deze investering !!!!!!!