yantrassacrale architectuur
: Yantras zijn grafische  mantras voor meditatie maar het werd ook driemensioneel gebruikt in de Boedhistische en Hindoeïstische architectuur.


De Sahasraha is een representant van een open bovenste chakra ( ‘duizendvoudige lotus)en staat voor spiritualiteit en verlichting en bevordert daardoor innerlijke vrede en harmonie.


 
Omkar is het symbool van de OM-of AUM-mantra en helpt verbinding te maken tussen  het aardse en het hemelse.

 
Sri yantra ( ‘instrument tot rijkdom’) vertrekt vanuit het vierkant , representant voor het aardse, waarin lotussen , die staan voor chakras ,waarna een aantal driehoeken, symbool voor de eenheid van de mannelijke en vrouwelijke goddelijke energie en in het midden een punt (bindu: verbinding ts het fysische en het niet-gemanifesteerde) . Bij bepaalde tibetaanse gezangen  kan men chadni-vormen  creëren die overeenkomen met deze driehoeken.

 
 
Kalachakra  laghutantra maakt je bewust van de energetische cycli o.a. van de tijd. Maar zoals het voor een Oosterling gemakkelijk  is de parallel te zien tussen ruimte en tijd zijn er ook 4 poorten naar de 4 windrichtingen cfr  de 4 seizoenen.
 


 Narasimba Yantra is een yantra voor bescherming en wordt geplaatst waar dat nodig geacht wordt zoals de baqua in feng shui.


 
Vargayantra heeft verschillende bloembladen .
·      De middelste heeft er 4 die verwijzen naar de windrichtingen en hun spirituele betekenis (en naar de onderste chakra)
·      De kring  met 8 bloembladen is cfr de kalachakra
·      De kring  met 12 bloembladen representeert hemellichamen (en de hart chakra)
·      De kring  met 16 bloembladen verwijst naar de keelchakra met 16 sanskrietletters (=taal)

·       
Op een gelijkaardige manier werden ook mandala-achtige vormen gebruikt in het Westen gebruikt , o.a. in de gotiek.
Vb. deze roset in San-Marco-basiliek in Venetië.Van yantras  in 2D voorgesteld tot uitwerking in 3D ,zelfs naar tempels is een kleine stap..
Het grondplan van een katholiek kruiskerk is ook opgebouwd op een symbool: nl. op het Grieks kruis waarbij één been, op een bepaald moment verlengd tot schip, staat voor verbinding met de hemel, gericht naar het Oosten, verwijzend naar de verrijzenis en het dwarse been staat voor verbinding met de mensheid.