warmtemurengezond wonen
  Stralingsverwarming is gezonder dan convectieverwarming.
Convectie is verplaatsing van lucht eventueel al veroorzaakt door verschil van temperatuur tussen de ene zone en de andere. Als convectieverwarming worden convectoren gebruikt, luchtverwarming en air-conditioning. Bij convectieverwarming zal men vlugger een te droge lucht hebben en mogelijke verspreiding van stof en onreinheden. Een voordeel is wel dat het een snelle opwarming mogelijk maakt.Gewone radiotoren geven deels straling, deels convectie. De meeste hebben convectielamellen 'om de 'rentabiliteit' te verhogen.

De warmte van de zon is stralingsverwarming. Zoals men in ski-oorden al zonnebadend kan constateren, kan men zich zelfs warmen bij koude lucht. Dit komt omdat stralingsverwarming gebeurt via infrarood, waardoor het diep in onze huid door kan dringen. Daarom is het zo helend en behaaglijk. Het fijne is ook dat men dat behaaglijkheidsgevoel al heeft bij een 2°C lagere temperatuur dan bij convectie, waardoor het ook energiebesparend is in een woning.

Een tegelkachel of speksteenkachel geeft stralingsverwarming, tenminste als men geen luchtkanalen gebruikt. Dit zijn fantastische verwarmingsystemen. Tegelkachels worden al eeuwen gebouwd in Zuid- Duitsland en Oostenrijk en de laatste 30 jaar zijn ze ook courant verkrijgbaar in België. Indien men hiervoor opteert moet dit zo centraal mogelijk geplaatst tussen de te verwarmen zones. Een plan wordt dus idealiter rond de tegelkachel geconcipeerd. Ze zijn niet goedkoop, terwijl er meestal ofwel bijverwarming moet voorzien worden voor de andere ruimten ofwel luchtkanalen vanuit de tegelkachel.
Ook vloerverwarming en muurverwarming geven straling. Qua kostprijs zijn ze verhoudingsgewijze haalbaarder.
Electrische vloerverwarming is niet aan te raden omwille van de electrische velden die het creëert.
Vloerverwarming met waterleidingen gebruikt men liefst enkel als vloerontkoeling, dus op lage temperatuur. De reden is dat de warmtebalans in ons lichaam zo veel mogelijk behouden is. In ons lichaam is de buikzone het warmst. Daarom is laterale stralingsverwarming ideaal.
Er zijn verscheidene systemen van muurverwarming. Hieronder zijn enkele foto's uit onze projecten.

ill.: leidingen ingewerkt in voorgevormde stenen in gebakken aarde.
Er zijn ook voorgevormde stenen in kalkzandsteenill.: leidingen ingewerkt in zichtbaar blijvende voorgevormde stenen in gebakken aarde.

De  moeilijkheid  is hierbij dat de leidingen  moeten gelegd worden tijdens het  metsen. ill.: leidingen ingewerkt in de bezettingslaag.


ill.: leidingen ingewerkt tegen een gipsvezelplaat.
Hierbij is de gipsvezelplaat achteraan al voorzien  van leidingen.


Met muurverwarming realiseert men een behaaglijk klimaat in elke ruimte van de woning. Men moet wel rekening houden met plaatsing van kasten. De  warmtemuren moeten vrij blijven.Etienne Hoeckx