opsplitsbare woningenwonen
   Het leven is dynamisch en zo wijzigen de leefsituaties. Woningen, gebouwd in functie van een groot gezin blijken soms ineens te groot omdat de kinderen niet meer thuis wonen. Zo heb ik velen hun huis zien verkopen voor een kleinere flat, terwijl ze liever hadden blijven wonen.
Indien een woning is geconcipieerd op opsplitsbaarheid , zou men kunnen blijven wonen en een deel verhuren aan een jong koppel.

Daarvoor moeten in planfase het ontwerp in functie van verschillende scenarios uitgewerkt. In functie van betaalbaarheid moet telkens gezien worden hoe die diverse opties kunnen gerealiseerd zonder of met een minimum aan vergroting van de initieel gedachte oppervlakte. Een garage kan bijvoorbeeld later een gelijkvloerse slaapkamer worden. Een berging kan een badkamer worden...

Verder nodigt zo een benadering uit tot het bedenken van spitsvondigheden. Waar men bij kleinere woningen eerder naar compacte oplossingen moet zoeken en flexibiliteitsmogelijkheden beperkt zijn, is het bij grotere woningen zeker een belangrijke invalshoek. Door bijvoorbeeld het bijbouwen van een slaapkamer beneden, kan men in zijn woning blijven wonen en de verdieping apart verhuren of verkopen.

De aparte bereikbaarheid van beide wooneenheden dient bekeken. Een belangrijke sleutel is ook het voorzien van de nodige leidingen voor de verschillende scenarios, zodat een extra keukentje of badkamertje geen breekwerk vraagt.

Aangezien in goed geïsoleerde woningen de verluchting en zuinige verwarming een belangrijk aandachtspunt zijn , geeft dit bij systemen als balansverluchting problemen om een woning opsplitsbaar te maken naar 2 kleine woningen. Het gedecentraliseerd verluchtingssysteem biedt daar de oplossing.

voorbeeld van één van onze projecten:
scenario 1:

 scenario 2

De overheid stimuleert  'levenslang wonen'. Men wordt slechter te been en wil eigenlijk beneden slapen. Is bijvoorbeeld de garage daarvoor om te bouwen? Men merkt dat de deuren niet breed genoeg zijn voor een rolwagen. Daarvoor kunnen best dus een aantal maatregelen vooraf tijdens de planfase voorzien worden zoals voldoende brede deuren en gemakkelijke ombouw van sanitair voor rolwagengebruik, opdat men op latere leeftijd zou kunnen blijven wonen.

Momenteel kan men ook via de formule van kangoeroewonen een extra ruimte bijbouwen of verbouwen voor gepensioneerde ouders. Als u en uw ouder(s) voldoen aan bepaalde criteria dan kan ze inwonen. De extra ruimte is al het ware een klein flatje met eigen keukentje en sanitair. Dat is een mooie oplossing, maar wanneer uw ouder sterft,mag je dat studiotje niet aan anderen verhuren !! ( door de rechtlijnigheid van de administratieve formule.) Officieel moet een extra kangoeroeruimte of -flat leeg blijven of terug in gebruik genomen worden door de rest van de familie. Daarbij wordt zelfs niet de vraag gesteld of men het financiëel kan dragen. Daarnaast moeten we constateren dat in die ruimte toch een jong koppel of student zou kunnen wonen.

Een ander administratieve belemmering is dat in de meeste verkavelingen enkel  eensgezinswoningen toegelaten zijn, wat betekent dat er geen 2 domicilies mogen zijn in een woning. De intentie is natuurlijk huisjesmelkerij te voorkomen, maar het is te veel vanuit een statisch beeld bedacht. Op die manier word echter een belangrijke sleutel tot meer benutting van bestaande huizen uitgesloten en dat in een tijd waar behoefte is aan minder grondverspillende oplossingen. Waarom niet toelaten dat een woning waar een gezin van bijvoorbeeld 5 personen heeft gewoond ook kan dienen voor 2 kleinere gezinnen via onderverhuring. Daar zijn genoeg mogelijkheden om restricties op te leggen opdat er geen misbruik van wordt gemaakt. Men zou per decreet alle bestaande verkavelingsvoorschriften kunnen uitbreiden.

Het is immers ecologischer het bestaande patrimonium optimaal te benutten en daarom ook aanpasbaar te maken aan veranderende behoeften en omdat bouwgrond schaars is. Het helpt verder mensen te laten wonen in hun eigen huis, zij het dan in een kleiner deel van hun huis en het helpt jongeren of alleenstaanden aan haalbare woonformules.

Etienne Hoeckx